fredag den 12. september 2008

Danmarks Pædagogiske Bibliotek

Fra september 2008 deltager Danmarks Pædagogiske Bibliotek også i Biblioteksnetværk Storkøbenhavn. Oplysninger om biblioteket, deres e-ressourcer og fjernadgang vil snart blive lagt på sitet.

mandag den 11. februar 2008

CBS Bibliotek går til filmen

På CBS Bibliotek har vi fremstillet 4 film om bibliotekets faciliteter og services.

Der er 4 film i alt:


 • CBS Library Presentation

 • Up-to-date Study Facilities

 • One Stop Information Service

 • Electronic Information Resources


Hver især varer de 1-2 minutter. Kvaliteten er helt i top. De er en del af markedsføringen af biblioteket.

Se dem her: http://www.cbs.dk/bibliotek/menu/studiemilj/menu/videoklip

Eller på YouTube - CBSlibrary's Channel: http://www.youtube.com/CBSlibrary

Hvornår vipper det - elektroniske vs. papir tidsskrifter?

ARL (The Association of Research Libraries) har udgivet en rapport om udviklingen og samspillet mellem elektroniske og papir tidsskrifter.

Læs pressemeddelelsen: ARL Publishes Report on Journals' Transition from Print to Electronic Formats.

Eller læs hele publikationen: The E-only Tipping Point for Journals What’s Ahead in the Print-to-Electronic Transition Zone (48 s./pdf).

Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet

Antologien Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet er netop udkommet.

"Antologien skal fra forskellige vinkler belyse, hvor universitetsbibliotekerne kan give deres bidrag til udviklingen af videnssamfundet."

Indholdsfortegnelsen:

 • UBtesten - en strategi for mødet med brugerne!

 • Det integrerede universitetsbibliotek

 • Helhedsorienteret vejledning i de studerendes læreproces

 • En reformulering af bibliotekets rum og funktion i fremtidens uddannelsessystemer?

 • Udvikling af informationskompetence i problemorienterede læreprocesser

 • Nyt fokus på informationsbegrebet i virtuel problemorienteret projektpædagogik

 • Studiekompetence - et tværfagligt anliggende

 • Den ”kompetente” søgning – læringsveje og vejlederroller på kombibiblioteket


Hent hele Fra information til læring: Bibliotek og uddannelse i vidensamfundet (134 s./pdf)